Birebir dersler eşliğinde yabancı dil eğitimini almak isteyen öğrenciler için Yabancı Dil Evi, öğrencilere onların kendi programlarına uygun özel ders takvimleri sunar. Derslerin yoğunluğunu ve periyodunu öğrencin kendisinin belirlemesine fırsat sunulur. Birebir özel derslerde öğrencilerin bütün edinim ve gelişim süreçleri öğretmenler tarafından gözlemlenir ve gerekli görülen konularda geri besleme eğitimleri verilir. Süreç boyunca öğrencilerin Yabancı Dil Evinin sağladığı materyallerden ücretsiz olarak faydalanmaları sağlanır.