Günümüz dünyasında küreselleşmenin bütün yenilik ve gelişmeleriyle, beraberinde getirdiği gerçeklerden biri, İngilizcenin hayatın birçok alanında dünya dili olarak kabul edildiğidir. Öğrenciler İngilizceyi iş, eğitim veya sadece zevk için öğrenmek isterler.  Bu çerçeveden yola çıkarak, Yabancı Dil Evi’nde İngilizceyi öğrenme motivasyonuna sahip farklı yaş ve meslek grubundan katılımcı öğrencilerimize kendi bünyemizde oluşturduğumuz programlarımız dahilinde bir çok farklı İngilizce eğitimi seçeneği sunarız.

Yabancı Dil Evi’nde genel İngilizce, dil bilgisi kuralları odaklı olmadan, kişinin dili istediği amaç doğrultusunda kullanabilmesini amaçlayan eğitim modelleriyle, konuşma ve anlama ağırlıklı süreçleri içerir. Maksimum 10 kişilik özel genel İngilizce sınıflarımızda süreç boyunca öğrenciler birbirleriyle ve öğretmenleriyle çeşitli sınıf içi aktiviteler çerçevesinde sadece İngilizce olmak üzere iletişim kurarlar. İnteraktif ve dinamik sınıflarımızda en modern materyaller ve ders kitapları tecrübeli ve yetenekli öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerin faydasına sunulur.

İlk günden itibaren tamamen İngilizce olarak işlenen derslerimizde İngilizce pratiğinizi ve akıcılığınızı geliştirirken; konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirecek olan; önemli kelime, dil bilgisi kuralları ve telaffuz eğitimlerini görsel ve işitsel materyaller eşliğinde öğretmenlerimiz sizlere sunarlar. Yeni bir kültür edinimi sürecinizin farkına varırken çok defa sınıf içinde konuştuğunuz konular ile ilgili “ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim.”diyebileceksiniz. Kursun sonunda çok farklı konularda İngilizce tartışabilecek ve birçok problemin üstesinden gelebileceksiniz.  Bu atmosferi, kuracağınız yeni arkadaşlıklarınızın ve edineceğiniz bilişsel tecrübenin yanında kendinizi evinizde gibi hissedebileceğiniz şekilde tasarladık.

A1, A2, B1, B2, C1, C2 kurlarının her biri için hafta içi en az 3 gün ders işlenir ve her kur 36 saatte tamamlanır. Her kurun sonunda 9 saat olmak toplamda ek olarak 36 saat Speaking dersleri olup A1-B2 kurları 180 saatte tamamlanır. Daha esnek zaman isteyen öğrenciler için hafta içi ve sonları iki gün olmak üzere dersler tertip edilir. Daha yoğun bir programa dahil olmak isteyen öğrenciler için haftada 5 gün olmak üzere özel ve yoğun derslerden oluşan “Yoğun Genel İngilizce” programı uygulanır.

 

Yoğun Genel İngilizce

 Yabancı Dil Evi, İngilizceyi daha kısa sürede öğrenip akıcı bir şekilde konuşmak isteyen öğrenciler için hafta içi 5 gün özel programlar uygular. Bu program çerçevesinde her kurun sonunda yoğun ek Speaking dersleri uygulanır ve öğrencilerin istenen yeterlilik seviyesine ulaşması sağlanır. Yeterlilik seviyesine ulaşamayan öğrenciler için ücretsiz geri besleme dersleri uygulanır. Bu durum öğrencilerin geçerli mazeret durumları haricinde %10’dan fazla devamsızlık göstermemiş olmamaları ve öğretmenler tarafından verilen ödevleri yapmış olmaları şartıyla sağlanır.