İş dünyasında İngilizcenin kullanım amaçları ve alanları değişiklik gösterebilmektedir. Yabancı Dil Evi kurumsal firmalara ve farklı kurumsal alanlarda çalışan bireyler için kendi alanlarına yönelik İngilizce eğitimleri sağlamaktadır. Bu alandaki öğrencilerin kısa sürede kendi alanlarında iletişim kurabilecek yetiye ulaşabilmeleri için özel hazırlanmış içerik ve materyallerle öğretmenler tarafından tamamlayıcı eğitimler verilir. Öğrencilerin içinde bulundukları iş dünyası simule edilerek onlara tecrübelerinin İngilizce olarak refleksif hale gelmesinde gerçek yaşantıya yakın öğrenme süreci olanakları sağlanır.